Članarine

Izbrali ste 2020 članarino

Članarina ŠD Golovec trails za sezono 2020. Velja do 31.12.2020

Cena za članarino je 25.00€ .


Informacije o računu za članarine Že imate račun za članarine? Vpišite se tukaj

*
*
*
*
*
  *
LEAVE THIS BLANK

Privacy Policy | Terms&Conditions | Statut

REGISTRACIJA ČLANOV

OPOZORILO: Če se v društvo včlani mladoletna oseba do sedmega leta starosti ali oseba ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo med sedmim in petnajstim letom starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom podati pisno soglasje. Pri upravljanju društva sodelujejo preko svojih zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Mladoletne osebe in osebe brez poslovne sposobnosti imajo pravico voliti in glasovati, ne morejo pa biti izvoljeni v organe društva.

Mladoletni in osebe brez poslovne sposobnosti zgoraj omenjeno pristopno izjavo oziroma pisno soglasje oddajte osebno ali pošljite podpisano na e-mail: golovectrails@gmail.com

Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja s športom in rekreacijskimi dejavnostmi ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino.

Članstvo v društvo je prostovoljno. Pravno osebo v društvo zastopa pooblaščena oseba.

Statut društva lahko najdete na naslednji povezavi: https://drive.google.com/file/d/17q-jBfSo4oPCI5X-shkCsoWg-miCqjIa/view?usp=sharing